Hjälp vid kontakt med myndigheter

Skrivet 2014-04-13

 

 

Gästriklands Båtförbund har tillgång till ett omfattande kontaktnät med myndigheter. Genom vårt medlemskap i Svenska Båtunionen ökar möjligheterna att komma i kontakt med och få hjälp av flera rikstäckande organisationer.

GBF är remissinstans i många frågor som berör båtlivet i Gästrikland, bland annat miljö, utprickning, skärgårdsutveckling, mm.

 

Som exempel pågår för närvarande ett pilotprojekt i samarbete med myndigheter som länstyrelser, regionförbund, kustkommuner mfl. för att göra våra kustvatten mer tillgängliga.

Läs mer...

Möjlighet att låna mycket pengar förmånligt

Genom medlemskap i Gästriklands Båtförbund och därigenom Svenska Båtunionen finns möjlighet att låna pengar till klubbens större investeringar med synnerligen förmånliga villkor. Kontakta förbundet för vidare information.

 

 

Förmånlig Båtklubbsförsäkring

I klubbens medlemskap i GBF ingår en omfattande försäkring som bland annat omfattar följande:

Egendom: Fast och lös egendom som tillhör båtklubben. Även hyrd, lånad eller leasad egendom som klubben ansvarar för ingår.

Styrelseansvarsförsäkring: Ekonomiskt skydd för styrelseledamöters privata ekonomi i styrelsefrågor som rör båtklubben. Ordförande och styrelseledamöter har ju ett solidariskt ansvar och kan bli personligt ansvariga för oaktsamhet. Ingen självrisk ingår.

Ansvarsförsäkring: Försäkringen gäller för skadeståndsskyldighet som kan åsamkas klubben. Försäkringsbeloppet är 5 000 000:- vid sak och personskada, 2 000 000:- vid skada på omhändertagen egendom. 

Förmögenhetsbrottsförsäkring: Omfattar skada som orsakats genom stöld, förskingring och bedrägeri.

Rättsskyddsförsäkring: Omfattar skäliga och nödvändiga advokat- och rättegångskostnader i vissa tvistemål.

Fortsättning följer..MEDLEMSKAP

Skrivet 2014-04-12

 

Att vara medlem i en båtklubb och i Gästriklands Båtförbund ger dig, din klubb och ditt eget båtliv ekonomiska fördelar, möjligheter att växa och utvecklas på ett sätt som inte går att få på annat håll.

Läs mer...

Du får bland annat:

Hjälp vid förhandlingar med myndigheter.

Möjlighet till investeringslån för klubbanläggningar.

Fördelaktig båtklubbsförsäkring.

Förmånliga båtförsäkringar för klubbmedlemmarna.

Tidningen Båtliv med 6 nummer per år (60:-/nr)

Fortlöpande information som berör klubben/sällskapet.

Hjälp med säkerhetsbesiktning av din båt.

Hjälp i ungdomsfrågor.

Hjälp i miljöfrågor.

Hjälp vid juridiska tvister.

Fortsättning följer....Ett första möte

Skrivet 2014-02-06

Onsdagen den 12 februari genomför GBF tillsammans med Gävle kommun Kultur och fritid, Hälsinglands- och Roslagens Båtförbund ett möte med inbjuda representanter för Länstyrelse, Regionförbund och kustkommunerna mellan Norrtälje i Söder till Nordanstig i norr.

Avsikten med mötet är att skapa en kustnära lättnavigerad och trygg fritidsbåtled efter kuststräckan och på så sätt styra in båtturismen mot vår kustdel. Turism- och besöksnäringen är ju den näring som växer snabbast idag och vill vi få del av den så gäller det att kunna erbjuda besökare
Medlemsmötet i februari inställt

Skrivet 2014-02-04

Onsdagen den 12 februari genomförs det första mötet med båtförbund, kommuner, länstyrelse och andra intressenter i projekt Regionalt skärgårdssamarbete. 

Med anledning av att projektet i nuläget tar mycken tid i anspråk har styrelsen valt att skjuta det ordinarie medlemsmötet till mars.
Medlemsnytta

Skrivet 2013-12-03

Medlemsnytta för våra medlemmar

Båtklubbar och sällskap som är medlemmar i Gästriklands Båtförbund får förutom den service och hjälp som förbundet kan ge lokalt, även tillgång till de förmåner som medlemsskapet i Svenska Båtunionen ger.

Exempel på förmåner:

- Tidningen Båtliv 6 nummer per år.

- SBU:s webbaserade administrationsprogram BAS för hantering av medlemsregister och andra klubbadministrativa uppgifter.

- SBU:s båtklubbsförsäkring genom vårt eget försäkringsbolag Svenska Sjö.

- Hjälp vid förhandlingar med myndigheter och andra instanser.

- Möjlighet till juridisk hjälp i båtlivsfrågor.

- Möjlighet till investeringslån.

- Få del av löpande båtlivsinformation från förbund och SBU.

- Enkla kontakter med andra båtklubbar när det gäller erfarenheter och idéer.

- Delta i förbunds och klubbträffar.

- Få del av rabatterbjudanden på bland annat båttillbehör.

- Möjlighet att själva påverka båtlivet såväl lokalt som globalt.
Första Föregående | Sidan 3 av 4 | Nästa Sista
1 2 3 4