Warning: Undefined array key "ID" in /customers/d/6/6/gastriklandsbf.se/httpd.www/index.php on line 85


MEDLEMSKAP

Skrivet 2014-04-12

 

Att vara medlem i en båtklubb och i Gästriklands Båtförbund ger dig, din klubb och ditt eget båtliv ekonomiska fördelar, möjligheter att växa och utvecklas på ett sätt som inte går att få på annat håll.

Läs mer...


Ett första möte

Skrivet 2014-02-06

Onsdagen den 12 februari genomför GBF tillsammans med Gävle kommun Kultur och fritid, Hälsinglands- och Roslagens Båtförbund ett möte med inbjuda representanter för Länstyrelse, Regionförbund och kustkommunerna mellan Norrtälje i Söder till Nordanstig i norr.

Avsikten med mötet är att skapa en kustnära lättnavigerad och trygg fritidsbåtled efter kuststräckan och på så sätt styra in båtturismen mot vår kustdel. Turism- och besöksnäringen är ju den näring som växer snabbast idag och vill vi få del av den så gäller det att kunna erbjuda besökareMedlemsmötet i februari inställt

Skrivet 2014-02-04

Onsdagen den 12 februari genomförs det första mötet med båtförbund, kommuner, länstyrelse och andra intressenter i projekt Regionalt skärgårdssamarbete. 

Med anledning av att projektet i nuläget tar mycken tid i anspråk har styrelsen valt att skjuta det ordinarie medlemsmötet till mars.Medlemsnytta

Skrivet 2013-12-03

Medlemsnytta för våra medlemmar

Båtklubbar och sällskap som är medlemmar i Gästriklands Båtförbund får förutom den service och hjälp som förbundet kan ge lokalt, även tillgång till de förmåner som medlemsskapet i Svenska Båtunionen ger.

Exempel på förmåner:

- Tidningen Båtliv 6 nummer per år.

- SBU:s webbaserade administrationsprogram BAS för hantering av medlemsregister och andra klubbadministrativa uppgifter.

- SBU:s båtklubbsförsäkring genom vårt eget försäkringsbolag Svenska Sjö.

- Hjälp vid förhandlingar med myndigheter och andra instanser.

- Möjlighet till juridisk hjälp i båtlivsfrågor.

- Möjlighet till investeringslån.

- Få del av löpande båtlivsinformation från förbund och SBU.

- Enkla kontakter med andra båtklubbar när det gäller erfarenheter och idéer.

- Delta i förbunds och klubbträffar.

- Få del av rabatterbjudanden på bland annat båttillbehör.

- Möjlighet att själva påverka båtlivet såväl lokalt som globalt.Verksamhetsplan 2014

Skrivet 2010-05-08

Övergripande

• Förstärka förbundets roll som informations- och kunskapsbank för båtklubbarna.
• Bevaka miljö- och båtpolitiska frågor.
• Arbeta för en levande och öppen dialog med kommun och myndigheter.
• Verka för skapande av naturliga mötesplatser för båt- och övrig fritidsverksamhet i regionen.
• Arbeta för ett ökat samarbete mellan de regionala båtförbunden.

Utbildning 

• Informera om, och vid behov utbilda båtklubbarna om BAS-K och BAS-M.
• Bistå båtklubbarna i olika, för verksamheten viktiga utbildningsfrågor.

Klubbkontakter

• Upprätta och bibehålla kontakter med nya medlemsklubbar.
• Genomföra regionala klubbträffar.
• Biträda vid tvister, där båtklubb är part.
• Verka som en naturlig kontaktyta för båtklubbarna
• Förmedla nyheter och information.
• Förmedla specialkompetens när så krävs.

Sjösäkerhet

• Följa upp frågor som kan påverka våra farleder.
• Medverka i myndigheternas handläggning av frågor inom verksamhetsområdet.
• Medverka till ökad utbildning i navigation och sjövett.
• Agera som remissinstans i sjösäkerhetsfrågor till myndigheter.

Ungdomsverksamhet

• Ta fram förslag på ungdomsverksamhet.
• Upprätta dokument som belyser nyttan av att bedriva ungdomsverksamhet i båtklubbarna.
• Medverka till en samordnad ungdomsverksamhet mellan båtklubbar och regionala förbund.
• Upprätthålla en kontinuerlig rapportering från pågående ungdomsverksamheten via förbundets hemsida.


Miljö

• Vara klubbarna behjälpliga vid kontakter med myndigheter i miljöfrågor.
• Inhämta, analysera och sprida information till klubbarna i miljöfrågor.
• Medverka till nytt miljötänkande i aktuella frågor.
• Samarbeta med SBU:s miljökommitté och grannförbunden i aktuella miljöfrågor.
• Bistå medlemsklubbarna i frågor som kan medföra ekonomiska och praktiska problem på grund av olika påbud i miljöfrågor.

Information

• Tillhandahålla löpande information om SBU:s och förbundets verksamhet.
• Medverka vid klubbars och kommuners båtlivsstärkande aktiviteter.
• Följa och förmedla utvecklingen inom båtlivet i vår region.
• Utveckla förbundets hemsida till en naturlig mötesplats för båtlivsfrågor.Första Föregående | Sidan 3 av 3 | Nästa Sista
1 2 3