Dubbel trygghet till sjöss

Skrivet 2013-06-06

Gästrike Räddningstjänst är förutom SSRS ännu en resurs som gör att båtälskarna i Gävlebukten kan känna sig trygga. 


 

 

Under veckan som gick gjorde "Ragge" från Gästrike Räddningstjänst tillsammans med tre yngre kollegor besök på Gållsgrund. Syftet var bland annat att reka farleden för besättningen på den nya räddningsbåten.

Från Räddningstjänstens sida gäller det också att känna till farbara vägar på landbacken, och att veta hur man tar sig så nära som möjligt med övriga utryckningsfordon vid akuta sjukdomsfall eller olyckor till sjöss.

Under besöket kontrollerade man även båtens utrustning för att förvissa sig om att allt fungerar som det ska.

 

 

 

 

I och med SSRS etablering i Gävle så blev det av naturliga skäl färre utryckningar till sjöss för Gästrike Räddningstjänst. Men för den skull ska vi inte glömma att Räddningstjänstens personal är välutbildat yrkesfolk och en resurs att räkna med när det blir problem. 

 

 

 

 

 

 

 

Och så vitt jag kunde bedöma vid besöket på Gållsgrund är såväl manskap som utrustning i bästa kondition.

redaktörn