Om båtklubbsförsäkringen

Skrivet 2008-12-15

Genom sitt medlemsskap i SBU har klubben ett gott försäkringsskydd.

Läs mer...

Nånting nytt, som alla kanske inte känner till är; att samtliga registrerade klubbmedlemmar omfattas av en olycksfallsförsäkring ifall olyckan skulle vara framme i samband med en klubbaktivitet.

Försäkringen gäller även för 1 medhjälpare (ex. morsan, brorsan eller kusinen från landet) i samband med sjö- och torrsättning. Och inte nog med det! Den gäller också för en icke-medlem som hjälper till att gå vakt, förutsatt att densamma är registrerad i vakt-loggen.

Även ungdomar som inte är medlemmar i klubben, men som ändå deltar i någon klubbaktivitet omfattas av försäkringen, om dom är registrerade i en aktivitetslista med namn och adress.

Utökad olycksfallsförsäkring kan tecknas för samtliga klubbmedlemmar inom hamnområdet: T.ex. kan den då omfatta vårrustningen av båten. Men den försäkringen gäller bara inom klubbens hamn- och varvsområde, inte på klubbholmar och liknande, och högsta försäkringsbelopp är då 10 prisbasbelopp.. Basbeloppet för 2015 är 44 500 kr.

Kolla med din styrelse eller med klubbens kontaktman om du vill veta mer om försäkringsskyddets omfattning, för det här var bara ett litet axplock ur SBU:s utskick.  

Du är också välkommen att ringa 80-741 717 50 och fråga efter Barbro Blomqvist eller Annika Lager som vet allt som är värt att veta om Svenska Sjös båtklubbsförsäkringar.

                                                                                                                                  redaktörnFörsta Föregående | Sidan 1 av 1 | Nästa Sista
1