Vitgrundsprojektet

Skrivet 2010-04-22

 

 

 

 

 

Samarbetet mellan Gävle kommun och Gästriklands Båtförbund fortsätter.  

 


 

På Vitgrund, som ligger en och en halv distansminut NO om Utvalnäs, vid infarten till Gävle har det tidigare funnits ett gammalt fiskeläge. Idag finns det endast några lämningar kvar efter den verksamheten.

I dag har ön på grund av sin närhet till fastlandet och till staden utvecklats till ett omtyckt besöksmål för båtfolket i Gävletrakten. Därför har GBF tillsammans med Kultur och Fritid i Gävle placerat en brygga med förtöjningsbojar, bord, bänkar och grillplats på ön.

Under sommaren 2013 placerades även en mulltoalett några meter uppe i skogen, allt för att göra Vitgrund  än mer tillgängligt för det rörliga friluftsslivet.

Du som känner att du vill hjälpa till med tillsynen av ett fint utflyktsmål i närområdet, meddela undertecknad via mail alfscherp@yahoo.se eller någon annan GBF representant så fort som möjligt för planerningens skull.  

redaktörn