Mer från miljökonferensen

Skrivet 2018-03-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kommer mer information från Jonas miljörapport.

Lördagens program fortsatte med att Jimmy Dominius, MiK berättade om SBU:s miljöprogram och om de framsteg som gjorts inom miljöarbetet. 


Miljöprogrammet

Toatömningen är en sak som det arbetats med under lång tid, men idag är det en realitet som är här för att stanna, även om fler fungerande tömningsställen måste till för att målet kan anses vara nått.

En av de största miljöfrågorna på kort sikt är kemikalieanvändningen, dit även bottenfärgerna hör. Då det gäller just båtbottnar så är trenden att allt fler målar mindre - eller inte alls - i takt med att miljömedvetandet bland båtfolket ökar.

På längre sikt är klimatanpassnng av drivmedel en viktig fråga, och inte minst hur man ska gå till väg för att sprida kunskapen om nya rön till dem det berör, och att kunna bemöta rykten och felaktig information med forskningsbaserad kunskap.                                                                Under den punkten blev det också många frågor från deltagarna som enades om att det finns en hel del att jobba vidare med framöver och vill man läsa mer om Miljöprogrammet så finns det att hitta på SBU:s hemsida.

Kommunal planering

Kristina Carlstedt, MiK påminde deltagarna om att det inom kommunerna hela tiden pågår olika typer av planering, och att det för båtklubbarna är viktigt att hålla sig ajour med vad som är på gång vad gäller markanvändning mm.från kommunens sida, även vad det är för klassning på, för klubben intressanta områden, samt vad dessa kan och får användas till. Tänk också på att kommunens tjänstemän är skyldiga att ge råd och anvisningar, i de fall sådana efterfrågas.

Mer information från konferensen kommer!