Sista delen av miljökonferensrapporten

Skrivet 2018-03-23

Havstulpanvarning

 

Emma Sunne från kansliet berättade att SBU bedriver mätningar av havstulpaner i egen regi, och att det i nuläget finns ca. 80 observatörer runt den svenska kusten, men att det behövs flera för att få en så god täckning som möjligt. Bl.a. Har vi en stor lucka längs Gästrikekusten!

 

 

På www.batmiljo.se går det att läsa mer, t.ex. om man som båtklubb vill göra en miljöinsats och bli observatör, eller prenumerera på sms-tjänsten.


Saneringa av båtbottnar

Trots att TBT (Tributyltenn) förbjöds att använda i båtbottenfärger 1989 så läcker ämnet fortfarande ut i miljön. Bland annat har man hittat höga halter vid spolplatser.

 

Idag är TBT förbjudet, och om man med säkerhet vet att båten har en gammal bottenfärg innehållade TBT så är det förbjudet att sjösätta den utan att först ha sanerat botten.

 

 

Det är också förbjudet att spola av den på klubbens område om det inte finns en fungerande spolplatta.

Av ovanstående anledning har SBU:s miljökommitté börjat arbeta fram en steg- för steghandbok i konsten att sanera en båtbotten och från och med 2018 är det möjligt att få LOVA-bidrag på upp till 80% av saneringskostnaden (så länge pengarna räcker). Det är båtklubben som måste söka bidraget, och ansökan ska benämnas som "Borttagning av äldre biocidfärg". Mer går att läsa på Länsstyrelsen och Havs- och Vattenmyndighetens hemsidor.

Jonas Liljeberg                                                                                                                  Miljösamordnare, Gästriklands Båtförbund                                                                        gbfmiljo@gmail.com