SBU:s miljökonferens 10-11 mars

Skrivet 2018-03-16

 

 

Här kommer första delen av Jonas Liljebergs rapport från den årliga miljökonferensen i samband med båtmässan i Älvsjö.

Läs mer...


Bilder på Öregrunds BK:s filtreringslösning.

Skrivet 2014-01-15

 

Här kommer slutligen en principskiss och ett antal bilder på hur Öregrunds BK:s har löst filtreringen. Mer påkostad än så här behöver inte en anläggning vara för att uppfylla kraven.

Kärl, slang, filter, sand och kol går det att få tag på utan att behöva ruinera sig.  Kol kan man t.ex. köpa hos Vattensystem.se.

Samtliga artiklar om spolplattelösningar hittar du samlade om du klickar på Verksamhet - miljö

Läs mer...


Sista möjligheten att söka LOVA-bidrag

Skrivet 2014-01-09

Fr.o.m 1 april 2015 införs ett förbud mot att tömma båtlatriner till havs. I Gävleborg kan bidrag lämnas till installation av anläggningar för mottagning av toalettavfall från fritidsbåtar och för etablering av båttvättar i syfte att minska spridning av gifter från båtbottenfärger. LOVA-bidraget täcker upp till 50% av åtgärdskostnaderna.

 

Tänk på att det här är sista året man kan få LOVA-bidrag för den här typen av arbeten innan lagen träder i kraft och att ansökan skall ha kommit in senast 14 februari 2014.

Ansökningsblanketter finns på Hav-och vattenmyndighetens webbsida. Mer information finns även på länsstyrelsens webbsida om LOVA-bidrag.Mer uppgifter om spolplattor

Skrivet 2014-01-03

Här kommer det mer material som visar hur båtklubben själv kan bygga sin spolplatta och till vilken ungefärlig kostnad.

Mer uppgifter kommer inom kort.

Läs mer...


Två exempel på spolplattor

Skrivet 2013-12-30

Som sagts tidigare finns det ingen bestämmelse för hur en spolanordning för bottnar på fritidsbåtar ska se ut eller hur stor den ska vara. Det som gäller är att anordningen ska filtrera bort föroreningar och gifter så att de inte hamnar i våra vattendrag.

Läs mer...


Första Föregående | Sidan 2 av 5 | Nästa Sista
1 2 3 4 5