Tidplan och riktvärden för spolplattor

Skrivet 2013-12-10

Läs mer...


Om spolplattor

Skrivet 2013-12-07

 

En kort sammanfattning av vad som står i kap.26  §19 i Miljöbalken är att man inte får skita ned vare sig luft, mark eller vatten.

Däremot sägs det varken i miljöbalken eller på annat håll hur exepelvis en båtklubb ska gå till väga, eller vilka anordningar som måste till för att leva upp till kravet.

Läs mer...


Bottenmålning

Skrivet 2013-12-05


Visst har vi gott om vatten i Sverige, men inte så mycket att det tål att smutsas ned hur mycket som helst. Så länge ingen har kommit på en bättre metod än att använda giftfärger mot påväxning av båtbottnar så är vi tvungna att installera någon form av anordning för att fånga upp och ta rätt på föroreningarna.

Därför kommer vi att lägga ut råd och tips här på hemsidan om hur man kan komma till rätta med problemet.

Läs mer...


Tömningsförbud!

Skrivet 2013-09-21

 

Med anledning av kommunens satsning på mulltoaletter i våra naturhamnar vill vi påminna om att det råder tömningsförbud av kemtoaletter i samtliga mulltoaletter. Anledningen är att alla typer av saneringsvätskor och dyligt tar död på den naturliga förmultningsprocessen i mulltoan.Om avfallshantering och fritidsbåtar

Skrivet 2012-11-08

 

 

Som vi nämnt tidigare så införs ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar den 1 april 2015.

Förbudet gäller i hav, sjöar och inre vattendrag inom svenskt territorialvatten i sin helhet, och för alla fritidsbåtar, utom de som är k-märkta och byggda före 1965.

Läs mer...


Första Föregående | Sidan 3 av 5 | Nästa Sista
1 2 3 4 5