Det här med båttoaletter

Skrivet 2011-02-27

 

 Så här ligger det till!

Den 23 juni 2010 fick transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att genomföra ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar.  Senast den 1 mars 2012 ska de föreskrifter som krävs för ett genomförande vara beslutade, och remisstiden för det hela är planerad till april - juni 2011.

Läs mer...

Förslaget som lagts är ett generellt förbud om att släppa ut toalettavfall inom Sveriges sjöteritorium.  Men att båtar byggda före 1 juli 1998 bör undantas från kravet på fast toalettinstallation med möjlighet till sugtömning.

Undantaget för äldre båtar är tillkommet med anledning av de orimliga kostnader en ombyggnad skulle innebära, där såväl båtens planlösning som utrymmen saknas.  Datumet 1 juli 1998 är satt eftersom det var då som fritidsbåtsdirektivet med krav på utrymme för toalettinstallation i nya båtar trädde i kraft.

Men det betyder naturligtvis inte att äldre båtar får släppa ut skiten var och hur som helst.  För att få tömma båtens toalett i havet krävs att den befinner sig minst två nautiska mil från närmaste kust eller ö.

I så kallade inre vatten (insjöar, kanaler osv.) kommer det att bli helt förbjudet att tömma ut toalettavfall.

 

Sugtömning är inget krav 

I kravet sägs att fritidsbåtshamnar skall ha en mottagningsanläggning som kan ta emot det toalettavfall som angörande båtar har behov av att lämna.  Det sägs alltså inte att sugtömning är vad som krävs!

 

 

Vad som ska finnas i en ideell båtklubbshamn beror på vilket behov man har. Det är det som ska styra om hamnen behöver landtoaletter, en utslagsvask eller sugtömning.

 

 

Förbudet beräknas vara genomfört 2014 i särskilt känsliga områden som Östersjön, Skagerack, Öresund samt i sjöar och mindre vattendrag. 

2016 skall förbudet vara genomfört i resten av landet.

Sitt fint!

.

redaktörn  Hänsynsområden

Skrivet 2010-03-30

 

 

En ny företeelse - de så kallade hänsynsområdena - har börjat dyka upp både här och där, och fler lär det väl bli.. 

Läs mer...

Länstyrelsen i Stockholm har redan inrättat två områden. Ett vid Stora Nassa och ett annat vid Huvudskär, och seglar man vidare söderut längs kusten så hittar man fler.

Dom här områdena ligger i naturreservat, men trots det så finns det inga planer på att göra tillägg i reservatbestämmelserna. Hänsynsområdena är tänkta att bygga på respekt, sunt förnuft och frivillighet.

Enligt 7 kap. 1 § miljöbalken ska var och en som utnyttjar allemansrätten visa hänsyn och vara varsam mot naturen... Inom hänsynsområdena vill länstyrelsena förtydliga allemansrätten, genom att uppmana folk att även visa hänsyn mot människor genom att:

-  Inte köra fortare än 5 knop.

-  Inte förosaka svall för förtöjda båtar och badande.

-  Inte använda motorn mer än nödvändigt, t.ex. tomgångskörning för att ladda batteri. 

-  Inte låta barn köra runt med en motordriven jolle.

-  Inte åka vattenskidor, vattenskoter eller ägna sig åt andra bullrande vattenlekar.

-  Inte störa med hög musik och festskrål.

-  Inte ha lösspringande hundar.

-  Inte tömma toaletten i sjön.

Det här är ju självklara regler för den stora majoriteten av båtfolket, var man än befinner sig. Och syftet med hänsynsområden grundar sig på vetskapen att de flesta av oss har behov av att få uppleva en ostörd natur. 

Än så länge finns det - så vitt jag vet - inga hänsynsområden inrättade norr om Dalälven.  Och vi får väl hoppas att det inte ska behövas några i framtiden heller. 

 redaktörn

 Konsten att kasta pengar i sjö

Skrivet 2010-03-25

 

 

 

 

Att gamla 2-taktssnurror har dålig bränsleekonomi och förbränning, det är nog ingen nyhet för nån av oss, men hur många visste hur illa det faktiskt är?  

 

Läs mer...

 

En tredjedel av allt bränsle vi häller i tanken går direkt ut i sjön tillsammans med avgaserna. Det innebär att, om man kör på full gas med en 70 hästars i 25 timmar, så har man hällt ut 300 liter bränsle i vattnet!!

 

En traditionell 2-taktare på 70 hk. släpper ut 300 liter oförbränd oljeblandad bensin. 

En direktinsprutad 2-taktare på 70 hk. släpper ut 17 liter.

En 4-taktare på 70 hk. släpper ut 14 liter. 

 

Vad kan man göra åt det här då.? Ja det bästa vore förstås om alla skrotade sin gamla motorer och köpte nya fina 4-taktare i stället, men så enkelt är det ju inte.. för dom flesta av oss.

 

Vad man kan göra är att börja tanka alkylatbensin, som är den renaste petroleumprodukten som går att få idag. Med alkylatbensin i tanken så reduceras dom skadliga utsläppen med hela 90 procent säger dom som vet. Och inom skogsindustrin har man gått över till alkylatbensin av hälsoskäl.  

 

Alkylatbensinen är inte så mycket dyrare heller om man köper den från pump. Men på dunk är den av nån anledning avsevärt dyrare. Ett annat sätt att bidra till en hållbar miljö är att börja använda miljöanpassade nedbrytbara 2-taktsoljor, för i dag finns det sådana till alla motorer.

 

Och hur gör undertecknad själv då kanske du undrar.. Lever han efter dom här reglerna? Mjaa, både och måste jag erkänna. När min gamla 4-hästars - som jag använder i Öjaren - tröttnade för ett par år sedan köpte jag en 5 hästars 4-taktare i stället.

 

Däremot har jag en 2-taktare på segelbåten, men den används å andra sidan bara in och ut ur hamnar under sommaren. Men om det är en hållbar ursäkt.. eller ett godtagbart försvar är upp till till var och en..  

 

redaktörnDags att tänka tankar?

Skrivet 2010-03-15

Efter vår del av kusten, och i våra inlandsvatten är det minst sagt glest mellan sugtömningsstationerna för toalettavfall. Och en del av våra fritidsbåtar har fortfarande hålltank som bara kan tömmas under vattenlinjen.

Läs mer...

 

 

Av miljöskäl bör dom här installationerna naturligtvis byggas om och förses med däcksanslutning för tömning till sugstation. Men tills det är gjort, och tills det finns sugstationer att tillgå får man ändå - till nöds - tömma tanken under gång i öppen sjö minst 500 meter från land.

 

En del båtar har inte ens en hålltank monterad utan allt går direkt ut i sjön, och det är naturligtvis inte bra. Särskilt inte i hamnar, invid badplatser, i trånga farvatten och insjöar. Och absolut inte i fall där sjön samtidigt är en vattentäkt.

 

Har man ett bärbart dass (typ Porta Potti), eller liknande är det betydligt enklare. Fjöl och vattentank lämnar man i båten, underdelen tar man med sig som vilken dokumentportfölj som helst, och innehållet är skitenkelt att tömma i en vanlig WC-stol. 

 

Och dom här bekvämlighetsmojarna fungerar faktiskt så bra, att för den frihetsälskande båtmänniskan är den överlägsen det mesta i all sin enkelhet. Tänk dig att du vaknar en morgon i en solvarm ruff och känner att.... snart är det dags.

 

Då tar du ditt mobila lilla dass och senaste utgåvan av Båtliv och söker upp en lugn plats. Kanske under en försommargrönskande björk, och där kan du sitta i timmar och njuta av tidningen, av friheten och livet omkring dig medan naturen har sin gång. Kan man tänka sig en bättre start på en ny dag? 

 

Undertecknad är själv en nöjd användare. Så för den som av nån anledning inte kan eller vill bygga om båten för anslutning till sugtömning, men ändå vill vara miljömedveten borde ett bärbart prevet för runt en tusenlapp vara ett lockande alternativ...

redaktörn

 Miljön igen.

Skrivet 2010-01-24

En normal segelbåt förbrukar mindre bränsle under ett helt år .. Än en bil under en dag!
Första Föregående | Sidan 4 av 5 | Nästa Sista
1 2 3 4 5