Att mäta avstånd

Skrivet 2013-09-24

 

Avståndsbedömning till sjöss har alltid varit lite vanskligt, det vet alla som försökt göra en korrekt bedömning enbart med synens hjälp, och i nedsatt sikt är det ännu knepigare. 


Erfarna sjöfarare kunde säker träna upp förmågan till avståndsbedömning enbart med synens hjälp, men hur löste man problemet då man seglade till havs mot en öppen horisont?

År 27 före Kristus började den kände romerske arkitekten och militäringenjören Vitruvius intressera sig för avståndsbedömning och hur man på ett tillförlitligt sätt även skulle kunna mäta avstånd till sjöss. 

 

Vitruvuis lösning på problemet blev att på båtens ena sida montera ett sorts skovelhjul som försetts med en behållare där en sten skulle placeras. För varje varv som hjulet snurrade skulle stenen falla ur behållaren varvid man skulle lägga i en ny i dess ställe.

 

Sen var det bara att räkna antalet stenar som fallit ur och multiplicera antalet med hjulets omkrets så visste man hur långt man hade färdats.

Med våra tillförlitliga sjökort och GPS-plottrar kan man kanske tycka att metoden verkar lite otymplig, men det var säkert ett allvarligt försök att lösa ett stort problem.  

redaktörn