2013 ett händelserikt år

Skrivet 2014-01-04

Om man så här i början av det nya året summerar vad som har hänt på båtfronten i Gästrikland och vad som har engagerat Gästriklands Båtförbund under året så finner man att det har varit ett synnerligen händelserikt år.


Under första delen av året jobbade vi hårt för att rädda SBU från nedläggning i samband med sammanslagningsplanerna med Svenska Seglarförbundet. En kamp som vi tillsammans med ett antal andra förbund gick segrande ur vid Båtriksdagen 2013.

Till samma Båtriksdag skrev vi en motion där vi motsatte oss en höjning av medlems- avgifterna, inte på grund av att en höjning skulle vara oskälig.. Vad vi krävde var att innan ett beslut om avgiftshöjning kan tas ska det göras en ordentlig genomlysning av organisationens verksamhet för att se om den stämmer överens med medlemmarnas behov och önskemål.

Båtriksdagen antog motionen och projektet "Utveckla SBU" såg dagens ljus samtidigt som det hamnade på motionärernas arbetsbord d.v.s hos GBF och med Tommy Sandin som projektledare.                                                                                                       Det här projektet blev av olika anledningar mycket arbetskrävande, inte minst för Tommy i hans egenskap av projektledare. Projektet pågick från april till slutet av november och ska slutredovisas vid Båtriksdagen 5-6 mars 2014.

Vad har hänt annars?

En hel del möten har det blivit under året, konferenser och ett flertal träffar med båtklubbar andra förbund och organisationer. En del av mötena har kunnat göras via telefon och videolänk för att spara tid och pengar, men oavsett på vilket sätt mötena sker är det viktigt att kunna träffas för att byta erfarenheter och idéer.  

Utveckling och underhåll av våra besökshamnar Gålls- och Vitgrund har fortsatt, så även samarbetet med Gävle kommun, ett samarbete som eventuellt kommer att utmynna i ytterligare ett par besökshamnar i området.

Vi har även startat, och befinner oss nu i inledningsskedet av ett helt nytt projekt, även det i samarbete med Gävle kommun men nu försärkt med Hälsinglands- och Roslagens Båtförbund för att tillsammans kunna skapa en kustnära, lättnavigerad farlen med ett flertal besöksmål och hamnar för fritidsbåtar från Öregrund i söder via Upplandkusten till Gävle och vidare norrut längs Hälsingekusten. Här hoppas vi få med övriga kystkommuner i området.

Om allt går som vi har tänkt så kommer facit vid nästa årsskifte att visa på ett lika positivt och händelserikt år för fritidsbåtlivet som det vi just har upplevt.

God fortsättning på 2014!

Styrelsen för Gästriklands Båtförbund