Båtåret som gått

Skrivet 2012-12-28

 

 

 

Om vädret är det väl inte så mycket att säga, det blev en typisk sommar med sol och vind, om än med ovanligt mycket vatten såväl under köl som ovanifrån, åtminstone för den som valde att tillbringa sommaren och semestern i våra farvatten...

Men vad hände i övrigt?

Läs mer...

När det gäller båtpolitiken på riksnivå så har det väl inte hänt så mycket under året. Inte om man menar sådant som är till gagn för båtfolk och miljön. (Mycket skrik men lite ull, sa han som klippte katten).

Från och med 15 april 2015 är det förbjudet att släppa ut avfall från fartyg, som det heter i lagtexten. Men det får man ju inte göra idag heller.. Hur man ska förfara med utsläppet från oss människor, som texten egentligen borde beskriva står det däremot ingenting om, så det blir kanske till att värka fram ytterligare en lagtext under de kommande åren.

Den så kallade 0,2-procentlagen som gav mening och nytt innehåll åt sjöpolisernas vardag riskerar att skapa kaos i våra hamnar under den kommande säsongen, såvida inte någon vettig makthavare med mandat att informera poliser och kustbevakare om hur lagstiftaren har tänkt att lagen skall tillämpas.

Kan man bli åtalad för sjöfylleri om man muntligen försöker bistå en ovan skeppare med goda råd vid en tilläggning, så är risken uppenbar att man även kan komma att åtalas ifall man försöker hjälpa någon, antingen verbalt eller via teckenspråk för att undvika stenar eller grund vid brygg- eller landtilläggning i skärgårdarna i sommar. För att inte tala om vad som kan drabba den som sin vana trogen tar emot och håller en förtamp till en ankommande båt om vederbörande dessförinnan har hunnit tända grillen och druckit en pilsner.

Självfallet hoppas jag i likhet med de allra flesta båtmänniskor att den som kör en båt, oavsett vad den har för längd, bredd eller motorstyrka ska hålla sig nykter. Men borde vi inte samtidigt kunna kräva, att de som är tillsatta att övervaka så lagar och regler efterlevs inte är maktberusade, utan visar prov lite vanligt sunt förnuft?

 

Men lokalt då?

Inom GBF har vi knegat på med våra naturhamnar. Gållsgrund har utökats med ytterligare en bryggdel om 8 meter, en badstege och komplettering av förtöjningsbojar fick vi på plats under en regnig vårdag tillsammans med folk från Hillevik och Trödje båtklubbar.

Förutom vår och höstbestyren på Vitgrund har vi under 2012 fört diskussioner med, och framlagt idéer till Gävle kommun om att kunna göra ön än mer lättillgänglig och attraktiv för besökare. Hur och när och om det kan bli verklighet får vi återkomma till.

Färsenön, vårt samarbetsprojekt i Storsjön har även i år fungerat till belåtenhet och till glädje för båtfolket i sjön, mycket tack vare Näsbysjöns BF:s insatser.

När Norrsundets Motorbåtsklubb 80-årsjubilerade, och då Bomhus BK firade 75 år som båtklubb i somras var förbundet på plats och gratulerade med en minnesgåva. 

Det som annars har engagerat förbundet mer än något annat under det gångna året har varit att försöka rädda Svenska Båtunionen från SBU-ledningens planer på att lägga ned den egna organisationen, föra över alla tillgångar till, samt inlemma alla båtklubbar i Svenska Seglarförbundet för att kunna skapa ett större och ekonomiskt starkare kappseglingsförbund under Riksidrottsförbundet.

Om dessa dumheter, och om den ökande nationella motståndsrörelse som vuxit fram under sommaren har vi rapporterat med jämna mellanrum, både på hemsidan och via mail till klubbarna..

Men hur det kommer att sluta, och om det får finnas någon lokal båtlivsutveckling utanför storstäderna i framtiden, det vet vi inte förrän tidigast efter den ordinarie Båtriksdagen i mitten av mars, men kampen går vidare. 

Och till sist en efterlysning till hemsidan som glädjande nog får allt fler besökare.. Vad vi i styrelsen skulle önska under 2013 är lite tips, idéer eller förslag om saker med marin anknytning som ni tycker att vi borde ta upp till diskussion, eller att informera om.

 

God fortsättning och Gott Nytt år!

redaktörnLite kuriosa

Skrivet 2012-10-04

 

Den 4: oktober - för nästan 40 år sedan - 1973 för att vara exakt, slogs det ett nytt värmerekord för norrland i oktober. Då uppmätte man hela 22.6 grader i Gävle. 

Visst var det bättre förr säger en del.
Har du läst asse Carlssons senaste inlägg i Båtliv nr. 4?

Skrivet 2012-06-06

Om inte så gör det.. Alltid lär du dig nånting!
Har du läst senaste Båtliv?

Skrivet 2012-06-06

 

 

 

Om inte, så rekommenderar jag att läsa Lasse Carlssons svarsinlägg riktat till Blekinge Båtförbund. Läs, lär och förundras.

Läs mer...

Efter att ha upplyst oss om sina egna förvärvade erfarenheter genom sin medverkan i SBU-styrelsen under några år, säger Lasse att vi behöver stärka vår röst gentemot myndigheter, politiker och andra organisationer, och att en enad röst definitivt skulle vara mer trovärdig än dagens splittrade organisationer.

Vilka splittrade organisationer är det den gode skattmästarn syftar på? Så vitt jag vet har vi bara en splittrad organisation inom det svenska båtlivet idag, och det är SBU. Och splittringen inom det tidigare välskötta och ekonomiskt oberoende SBU beror helt och hållet på sammanslagningsivern bland Lasse och hans vänner.

Men vi skulle få bättre ekonomiska villkor genom bidrag från Riksidrottsförbundet fortsätter Lasse tvärsäkert. Vad menar karln? SBU har ju en god ekonomi och är inte i behov av allmosor från något idrottsförbund. Borde inte Lasse Carlsson i egenskap av SBU:s skattmästare känna till det?

Vi står inför ett stort beslut och då får man inte fastna i mindre detalj- eller procedurfrågor, fortätter han envetet. Dom här oviktiga detaljfrågorna, är det att kasta självbestämmanderätten i sjön månntro?

Utan att fastna för det ekonomiska drömcenario som beskrivs senare i artikeln, så måste man ändå stanna upp och förundras över vad som står under punkt 3.

Nämligen att det ska finnas en styrelse, nån sorts överstyrlese då kan man tänka, som har två olika styrelser med vidhängande kommittéer osv. under sig...!

Man vill med andra ord installera ännu ett filter mellan våra båtklubbsmedlemmar och halvgudarna i toppen. Och för säkerhets skull tänker man lägga ned båtförbunden så att inte dom hittar på några egna projekt tillsammans med båtklubbarna ute i landet.

Och slutligen. Vad i Herrans namn har LOVA-bidragen med en eventuell anslutning till Riksidrottsförbundet att göra?

Man häpnar!

redaktörnSnart är det båtmässa

Skrivet 2012-02-11

 

 

Mellan den 2 - 11 mars är det dags. Och då kanske det är läge att skaffa nånting nytt igen..

Varför inte en ordentlig barometer? Näst efter kompassen och radion får nog barometern anses som det viktigaste instrumentet ombord för den som vill kunna ta egna beslut..  

Läs mer...

Barometern är ett instrument som mäter lufttrycket där man befinner sig, och den vanliga måttenheten är hPa (hektopascal). Genom att avläsa lufttrycket med jämna mellanrum kan man förutse om det är några större väderförändringar på gång.

 

Om barometern stiger eller sjunker något under en dag är helt normalt. Men om förändringen går snabbare än vanligt och fortsätter, så innebär det att en väderförändring är på gång, vilket kan betyda förändrad vindriktning och ibland hårda vindar. Snabba lufttrycksförändringar är säkra tecken på omslag i vädret.

 

 

Ordet barometer kommer från grekiskans baros, tyngd och metron, mått. Barometern används inom meteorologin för att mäta lufttrycket, och inom flyget för höjdmätning. Samma sak inom geodesin för att bestämma en punkts koordinater på jordytan och höjden över havet.

 

 

Det finns tre typer av barometrar: Kvicksilverbarometer, kokbarometer och aneroidbarometer. Kvicksilverbarometern består av ett rör med kvicksilver som är slutet i övre ändan och där den undre ändan befinner sig i ett kvicksilverbad. Tyngdkraften gör att kvicksilvret sjunker i röret tills det uppstör jämvikt mellan atmosfärtrycket och tyngdkraften. Om atmosfärtrycket ökar så stiger kvicksilverpelaren i röret, eller tvärt om när trycket sjunker.

 

Med en kokbarometer kan man använda vattnets kokpunkt som höjd- och tryckmätare eftersom vattnets kokpunkt blir lägre vid sjunkande lufttryck. Men den konstruktionen är väl inte så lämpad i våra fritidsbåtar.

 

 

Det är däremot en aneroidbarometer,  som består av en lufttät evakuerad metalldosa som trycks ihop eller expanderar beroende på om lufttrycket stiger eller sjunker. Rörelsen överförs då till en visare och en skala. För att få exakt mätning korrigerar man för höjden över havet, men det är ju inget problem så länge barometern sitter i en båt.

 

 

 

Med riktigt noggranna och högkänsliga barometrar kan man bestämma höjdskillnader i terräng, barometeravvägning eller nivellering som det kallas. En Paulinbarometer är så känslig att den ger utslag på skillnaden i lufttryck om man flyttar den från ett bord till golvet. Höjdskillnaden 8 meter motsvarar ungefär i millibar i tryckskillnad. 

 

 

 

I dag finns det även små elektroniska väderstationer som förutom lufttryck och trend, kan ge information om det mesta i väderväg för den som är intresserad.

 

 

redaktörn

 

 

  Första Föregående | Sidan 11 av 18 | Nästa Sista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18