Flytvästs omvårdnad

Skrivet 2020-04-28

Som de brukar säga: Den bästa flytvästen - är den som används.

   

Sant så långt, men man vill gärna att den är fungerande också.

Alla flytvästar mår bra av en årlig check och gärna ett praktiskt funktions prov på bärigheten. En flytväst är kanske inte en färskvara, men den har definitivt en begränsad livslängd.

En uppblåsbar flytväst kräver lite mer kärlek och omtanke. Med jämna mellanrum behöver man kontrollera att västen är funktionsduglig, genom egen inspektion eller genom att lämna in den för service.

Så här gör du:

jonas           


Gör din egen årliga service av din självuppblåsbara räddningsväst

 


Du bör alltid med jämna mellanrum kontrollera att din räddningsväst är fullt funktionsduglig.

Detta kan du göra genom en egen inspektion eller så kan du lämna in den hos en professionell som har dessa kunskaper.

För att göra en egen inspektion skall du börja med att ta fram bruksanvisningen till västen eller så följ nedan steg-för-steg anvisningen.

Lägg västen på ett bord och öppna den i sidan. Den har antingen velcroöppning eller blixtlås. Lägg märket till hur den är vikt, så du kan vika den rätt tillbaka sedan.
 

Skruva av CO2 patronen. Kontrollera om det är hål i toppen av den. Är så fallet är den tom och skall då bytas ut.

Patronen kan vara tom på gas på grund av läckage även om det INTE är hål i toppen. För att se så den verkligen är OK så lägg patronen på en brevvåg. På själva patronen är det inskrivet den riktiga totalvikten (patron+CO2) Vikten får max skilja två gram från ursprungsvikten. Om det skiljer mer så måste den bytas ut.

På denna väst väger patronen 34 g och totalvikten skall vara 146,6 g. När jag lägger den på brevvågen visar den 148 g, alltså GODKÄND. När patronen skruvas tillbaka i mekanismen skall den skruvas spänt.

Med manuella uppblåsbara västar skall du förutom ovannämnda också kontrollera att den gröna säkerhetsindikatorn är intakt och att snöret till utlösningsmekanismen är intakt.
 

Gaspatronen är godkänd. Det står 146,6 g på patronen och vågen visar 148 g. Den behöver alltså inte bytas ut.
 

Utlösningsmekanismen kan vara olika från modell till modell. Flera modeller har en indikator som lyser grönt eller rött. Lyser den rött skall den bytas ut och lyser den grönt är den OK. Några har en synlig tablett som du kan kontrollera med nageln. Om den är mjuk, måste den bytas ut. På andra västar finns det en utlösningsmekanism med datum - den har normalt en livslängd på tre år. Om den är äldre bör den bytas ut.

Kontrollera även att den manuella utlösaren är rätt och att det lilla gröna säkerhetsclipset är intakt.

 

 När skall man byta ut sin bobbin?
 (T ex patron eller tablett)

United Moulders cartridge (UML)
är stämplat med sista användningsmånad t ex 0315 som betyder att den skall bytas senast mars 2015.

Halkey Roberts bobbin.
Denna är stämplad med produktionsår och dag. Antingen t ex 08050 som betyder år 2008 den 50:e dagen detta år eller kan det stå Feb19 08HRC, som betyder den 19 februari 2008.
Bobbin har maximal livslängd på 4 år från produktionsdagen.Till fritidsbruk skall bobbin bytas vart 3:e år efter att västen tagits i bruk. (dock senast 4 år efter i produktionsdag)

Hammar
Denna är lite svårare att byta då mekanismen sitter i själva "lungan". Mekanismen skall bytas först efter vart 5:e år och har en unik hydrostatisk mekanism som skall minst 10 cm under vattnet för att utlösas. Hammarmekanismen är mer tolerant för vatten och utlöser inte om du får vågskvalp eller regn på den. Hammarmekanismen är en mekanism du kan använda om du seglar kappsegling och måste vara i rörelse på däck oavsett väder eller om man arbetar på sjön t ex på en oljeplattform.
 


Så här kontrolleras att "lungan" är OK.


1. Blås upp västen med munstycket och låt västen ligga i ett dygn. Om trycket och spänsten har minskat är västen otät och skall kasseras. Tänk på att lungans hårdhet påverkas om det är kallt eller varmt. Blås därför upp den i ett rum där temperaturen är jämn under hela dygnet.

2. När du packar ihop västen efter att den är kontrollerad är det viktigt att följa den medföljande bruksanvisningen som visar hur du viker västen rätt.

3. Det rekommenderas att undersöka alla dina uppblåsbara västar vid varje säsongsstart.

Är du osäker om något så fråga alltid en butik eller lämna in din väst till en professionell service.
 Med fördel kan man skriva på västen även när man gör en egen-inspektion och har gjort den klar för ännu en säsong.


OBS! Är man det minsta osäker skall man alltid låta en professionell göra servicen.