Självlänsar

Skrivet 2013-05-21

Självläns i båten är nog bra så länge allt fungerar som det är tänkt. Problemet är att systemet ofta sätter igen sig genom beväxning, löv eller annat skräp som hamnar på båtens botten.

Lita aldrig på självlänsen! Vill man vara säker på att inte drabbas av obehagliga överraskningar måste man se till sin båt med jämna mellanrum.  
Dags för ett enkelt funktionsprov

Skrivet 2013-05-08

 

 

Snart ligger de flesta av våra båtar i sjön igen. Nyputsade och fina ligger dom där och väntar på att vatten- och lufttemperaturerna ska stiga och göra det möjligt att ta sig ut till favoritstället och sommarens första grillkväll. 

I väntan på värmen är det en god idé att kolla hur det står till med gasolinstallationen inför kommande kaffekokning och eventuell matlagning i båten.

Läs mer...

 Så här gör man en enkel funtionskontroll av sin gasolinstallation.

1. Öppna kranen på gasoltuben.

2. Tänd gasolköket.

3. Släck gasolköket.

2. Stäng kranen på gasoltuben.

Efter cirka 30 minuter ska man kunna tända gasolköket på den gas som finns kvar i ledningen mellan gasoltuben och gasolköket.

Om inte köket tänder måste man kontrollera ledningen noga för då finns det förmodligen en läcka någonstans.

Och en gasolläcka i en båt är livsfarligt, och något av det värsta man kan råka ut för!

 

redaktörnTillsyn i småbåtshamnar

Skrivet 2013-05-02

 

 

Varje år gör Elsäkerhetsverket en mängd så kallade temabesök i våra småbåtshamnar där man tittar på hur det är ställt med elsäkerheten.. Men vilka regler är det som gäller?

Läs mer...

Under 2012 tittade man särskilt på hur mycket båtklubbarna och medlemmarna känner till om just elsäkerhet och vad det är för regler som gäller.

Bland annat tittar man på starkströmsanläggningarna vid uppläggningsplatserna och om klubbarna gör löpande kontroller? Man kontrollerar också vem det är som äger starkströmsanläggningen. I många fall visar det sig att det för båtklubben är oklart vem som är ägare till anläggningen, och så får det inte vara.

Som styrelseledamot i en båtklubb har man ansvar för hur utrustningen används i hamnen. Ligger det kvarglömda sladdar som är inkopplade? Hur ser skarvsladdarna ut? Och är maskinerna som båtägarna använder godkända och utan skador? Det här är frågor som varje styrelseledamot och båtägare bör ställa sig ibland.

Båtklubben har som regel ansvar för den fasta installationen. Sedan har den person som ansluter en sladd eller en maskin till anläggningen i fråga ansvar för dessa.

En annan sak som kontrolleras vid Elsäkerhetsverkets inspektioner är att de jordfelsbrytare som används följer svensk standard, och om klubbmedlemmarna vet hur de ska användas. 

Under de inspektioner som gjordes under 2012 visade de sig att det oftast fanns en namngiven person som ansvarig för den fortlöpande kontrollen. Däremot saknades det kunskap om lagstiftningens krav i nära hälften av antalet besökta anläggningar.

Dokumentation över senast utförda kontroll kunde redovisas i circa 25 procent av antalet besökta anläggningar. Denna kontroll hade i de flesta fall genomförts av en elyrkesman som var medlem i båtklubben.

Behörighetskrav i fritidsbåt

Om man inte ändrar nånting i det ursprungliga elsystemet i en fritidsbåt, utan endast gör normala reparations- och underhållsåtgärder så behöver man inte ha någon elbehörighet. Då räcker det med att man har nödvändig kunskap. Men kraven på elsystemet, el-utrustningen och anslutningsdonet ska alltid vara uppfyllda.

Landanslutning

Vid landanslutning av fritidsbåt till elnätet i en småbåtshamn ska så kallad industridon (CEE-don) användas.

Uppgifterna är hämtade från Elsäkerhetsverket.

redaktörnTa det lugnt i början

Skrivet 2013-04-23

 

 

Det har varit en lång vinter med mycket och is som kan flytta på det mesta, så räkna med att många prickar och sjömärken inte står där dom borde så här i början av båtsäsongen. 

Och allra lurigast är det i de egna, s.k. hemmavattnen där man tror att man hittar.
Gör en säkerhetskontroll

Skrivet 2013-04-20

 

På SBU:s hemsida finns det ett utmärkt material man kan använda för att göra en egen säkerhetskontroll av båten, förslagsvis i anslutning till sjösättningen.

Klicka på Dokument / Handböcker / Sjösäkerhet & teknik så hittar du filen "Säkerhetskontrollera själv din båt".

Materialet är väl genomarbetat, informativt och pedagogiskt upplagt, sen är det upp till dig själv om du använder hela materialet eller valda delar.
Första Föregående | Sidan 9 av 21 | Nästa Sista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21